Kort lån

Gå ikke glip af et godt tilbud til børnene

Det er aldrig til at vide, hvornår der kommer et godt tilbud til dig og dine børn, hvilket eksempelvis kunne være nyt legetøj, grej til hobbyerne, oplevelser, rejser og lignende. Uanset hvad man skal benytte børnepengene til, er det ikke altid, at tidspunktet for udbetalingen af børnepengene falder godt i hak med det givne tilbud, hvorfor det eventuelt kan være en fordel at tage et kortvarigt lån. Dette kan være en fordel, hvis man alligevel ville have benyttet børnepengene på det givne beløb, og det bliver muligt at lave tilbagebetaling af lånet, når børnepengene kommer i hus. Det kan dog være en udfordring at finde ud af, hvor meget man er berettiget til, hvornår pengene udbetales osv.

Beløbet afhænger af flere forskellige ting

Det kan være meget svært at navigere rundt i de forskellige regler og vedtagelser om, hvor meget man kan få udbetalt i børnepenge eller børne- og ungeydelse, som den økonomiske støtte også kaldes. Størrelsen på det beløb, man kan få, afhænger af, hvor mange børn man har, børnenes alder, indkomst og om man er alene eller har samlever. Det skal dog også her nævnes, at modtageren af børne- og ungeydelsen skal have forældremyndigheden, være skattepligtig og have arbejdet i minimum 2 år indenfor de seneste 10 år.

Hvornår udbetales børnepengene?

Det forholder sig således, at børnepengene udbetales én gang hvert kvartal for hvert barn, hvilket vil sige, at børnepengene udbetales hver tredje måned. Det kan her være en fordel at være opmærksom på, at børnepengene er flest, mens børnene er små, hvilket kommer som et resultat af, at børn i den helt unge alder udvikler sig hurtigt, hvilket medfører meget udskift i sko, tøj og lignende.

Man kan dog komme ud for, at man skal benytte børnepengene, inden de udbetales, hvorfor det kan være en fordel at tage et kort lån, således man kan købe de ønskede ting, når der er tilbud på dem. På den måde kan det også blive lettere at eksempelvis tage en tur i forlystelsespark, købe nyt tøj på tilbud og lignende på trods af, at børnepengene endnu ikke er udbetalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.